ANMÄLNINGSBLANKETT DIGITAL

Anmälan till årsmöte och nätverksträff 5-6 april i Stockholm

Nätverksträffen riktar sig till dig som jobbar planering, projektering, utförande och tillsyn av olika arbeten och aktiviteter på det kommunala gatunätet, d.v.s chefer, trafik- och gatuingenjörer, projektörer, bygg- och arbetsmiljösamordnare, arbetsledare (anläggning och gatuunderhåll).

Kontrollera att era kollegor fått inbjudan. Om inte vidarebefordra detta dokument till dem.

Plats:

Citykonferensens lokaler

Malmskillnadsgatan 46

111 84 Stockholm

Hitta till oss – Citykonferensen

Årsmötesdagarna

Vi startar i Citykonferensens lokaler 5/4 10.00 för registrering och kaffe och avslutar med kaffe 6/4 14.30. Preliminär agenda för årsmötesdagarna är utskickad till medlemskommunerna. En slutlig agenda kommer att skickas ut när alla föredrag är slutligt spikade.

Under dagarna kommer att serveras fika, luncher bägge dagarna och middag på kvällen den 5/4. Lunch och fika kommer att serveras i Citykonferensens lokaler men platsen för middagen på kvällen är ännu ej fastslagen. Förtäringen under årsmötesdagarna bekostas av SAK men logi och resa får varje kommun ordna på egen hand.

Sista datum för anmälan: 2022-03-31

ANMÄLNINGSBLANKETT

ALLA FÄLT MED STJÄRNA EFTER SKA FYLLAS I.

15 + 8 =

ALLA FÄLT MED STJÄRNA EFTER SKA FYLLAS I.