CHATTFORUM PÅ MEDLEMSPORTALEN

Efter SAK:s årsmöte 2023 publicerades den nya medlemsportalen på vår hemsida Gatuforum. För att komma åt innehållet under medlemsportalen måste varje person i en medlemskommun anmäla sig för att därefter bli aktiverad av systemadministratören. Därefter har man...

SAK:s årsmötesdagar 2023, 7-8 mars i Jönköping

På SAK:s årsmötesdagar deltog sextiosex personer från medlemskommunerna. Första dagen inleddes med sedvanliga årsmötesförhandlingar och därefter fortsatte dagen med presentationer, bland annat av SAK:s omarbetade hemsida. Efter detta gavs möjlighet att besöka...
SAK:s årsmötesdagar 2023, 7-8 mars

SAK:s årsmötesdagar 2023, 7-8 mars

SAK:s årsmötesdagar 2023 kommer att hållas 7-8 mars i Jönköping. Samma datum anordnar ElmIa mässan ”På väg” och vi kommer hålla årsmötesdagarna i en av Elmias möteslokaler och därmed också kunna besöka mässan.  Här kommer den preliminära agendan för årsmötet. Klicka...

Elmia 2019

Välkommen till På Väg – mötesplatsen för alla som arbetar med god och säker framkomlighet! En ny standard för att kunna kravställa trafikanordningar för oskyddade trafikanter, speciellt cyklister, en ny handbok för linjemålning och inte minst en ny möjlighet att ta...