byggnads-och-anlaggningsarbete-foreskrifter-afs1999-3