Mall. Avsiktsförklaring för skärpta krav på korta temporära barriärer