Minnesanteckningar från möte med SAK Verkställande Utskott i Jönköping 2019-12-02