Minnesanteckningar från möte SAK Verkställande Utskott i Alvesta 16 februari 2017