Minnesanteckningar från möte SAK Verkställande Utskott i Falköping 20 dec 2017