Minnesanteckningar från möte SAK Verkställande Utskott i Mjölby 30 mars 2017