Minnesanteckningar från Styrelsemötet 29 jan 2018 i Nässjö