Protokoll från SAK Årsmöte den 11 april 2018 i Stockholm