Protokoll från SAK Årsmöte den 3-4 Maj 2017 i Stockholm