Anmälan till årsmöte och nätverksträff 7-8 mars i Jönköping

av | jan 17, 2023 | Nyhet

Nätverksträffen riktar sig till dig som jobbar planering, projektering och utförande och tillsyn av olika arbeten och aktiviteter på det kommunala gatunätet, d.v.s chefer, projektörer, bygg- och arbetsmiljösamordnare, trafik- och gatuingenjörer, arbetsledare (anläggning och gatuunderhåll).

Kontrollera att era kollegor fått inbjudan. Om inte, vidarebefordra detta dokument till dem.

Årsmötesdagarna

Vi kommer att hålla årsmötesdagarna i Elmias lokaler på mäss- och kongressanläggningen i Jönköping. Vi inleder 7/3 9.30- 10.30 med registrering och kaffe och avslutar med lunch 8/3 12.30. Mässan ”På Väg” är öppen till 16.00 den 8/3. Preliminär agenda för årsmötesdagarna är utskickad till medlemskommunerna. En slutlig agenda kommer att skickas ut när den är slutligt fastslagen.

Under dagarna kommer att serveras fika, luncher bägge dagarna och middag på kvällen den 7/3. Lunch och fika kommer att serveras i Elmias lokaler och middagen på kvällen 7/3 kommer att vara i Quality Hotel Match:s lokaler centralt i Jönköping. Förtäringen under årsmötesdagarna bekostas av SAK men logi får varje kommun ordna på egen hand.

AGENDA OCH HANDLINGAR FÖR NEDLADDNING INFÖR ÅRSMÖTET:

AGENDAN

EKONOMIREDOVISNING

VERKSAMHETSPLAN

UTKAST NY STADGAR

AGENDAN

EKONOMIREDOVISNING

VERKSAMHETSPLAN

UTKAST NY STADGAR

Sista datum för anmälan:  2023-02-24

Plats:   Elmias mäss- och kongressanläggning  Jönköping

https://www.elmia.se/Boende-och-resa/resa-till-elmia/