LAGAR & BESTÄMMELSER

Här lägger vi upp viktiga lagar och bestämmelser som omfattas av Trafiklagstiftningen, Arbetsmiljölagen och Ordningslagen.

Vägmärkesförordning

Vägmärkesförordningen (VMF) innehåller bestämmelser om utmärkning på väg och i terräng. Där finns de allmänna bestämmelserna om hur vägmärken ska sättas upp och hur de ska vara utförda……..

TRAFIKFÖRORDNINGEN

Trafikförordningen är den lag som talar om vilka skyldigheter man som trafikant har i trafiken.

 

ORDNINGSLAGEN

Denna lag innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (2 kap.) samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid samma

BYGGNADS OCH ANLÄGGNINGSARBETE FÖRESKRIFTER

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ARBETSMILJÖLAGEN

Många tror att arbetsmiljöansvar och straffansvar är samma sak. I själva verket är det fråga om två helt olika slags ansvar som följer olika regelsystem. I en viss situation kan det vara en person som har arbetsmiljöansvaret och en annan som straffas.