arbetsutskotten

APV-handbok SAK

Andreas Steinbach              Karlskrona kommun

Kristoffer Grönlund              Örebro kommun

Steffen Risberg                    Stockholms stad

Torbjörn Andersson             samordnare SAK

Samverkan med TRV för förbättrad säkerhet vid arbete på väg

Carlos Trischler                     Jönköpings kommun

Catrin Hallberg                      Hallsbergs kommun

Steffen Risberg                     Stockholms stad