SAMARBETSPARTNERS

Sedan starten så har vi varit privilegierade av att ha intresse och stöd ifrån Arbetsmiljöverkets regionala inspektörer. Det har sedan utökats med deltagande från Trafikverket och de senaste åren har även Transportstyrelsen deltagit.

Därutöver har vi startat ett utbyte med en ny organisation sedan 2015, nämligen Svenska Branschföreningen för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV), med vilken vi hoppas att vi kan få igång en utveckling bland tillverkare av avstängnings- och skyddsanordningar som är bättre anpassade till kommunala förhållanden, d.v.s. låga hastigheter och trånga platser.

Dessutom har den föreningen redan bildat en arbetsgrupp som ska ta fram en kvalitetspolicy för de medlemsföretag som erbjuder olika utbildningstjänster för kommuner och andra.

Vid nätverksträffen 2014 deltog även en representant från vår broderorganisation i Norge (Vegforum),  med vilken vi hoppas kunna byta erfarenheter med i framtiden.