SÅ BÖRJADE SAGAN OM S.A.K

För mer än 10 år sedan började några mindre städer runt Götaland utveckla sina egna regler och anvisningar för hur vägarbeten bör utföras inom kommunens gatunät – som en naturlig fortsättning på äldre framtagna grävanvisningar och lokala föreskrifter.

Dessa initiativ smittade så småningom av sig på ett övriga landsortskommuner, och 2010 träffades ett antal trafik- och gatuingenjörer från Småland och Västra Götaland och bestämde sig att tillsammans ta fram en exempelsamling av trafikanordningsplaner som var lite bättre anpassade till kommunala förhållanden.

Detta blev fröet för lite mer kontinuerligt samarbete, och 2013 befästes detta in en första organiserad nätverksträff.

Och så har det fortsatt och intresset har vuxit ute bland kommunerna, och idag har vi snart samlat ett 60–tal kommuner som på ett eller annat sätt deltar eller stöder vår verksamhet.

Allt efter som åren gått – så har vi dragit mer och mer lärdom från våra respektive utvecklingsarbeten med resultatet att idag försöker vi samlas under gemensamma synsätt i det mesta. Det betyder också att vi kan erbjuda dokument och regelsamlingar i ett överenskommet format – vilket innebär en standardisering, men som naturligtvis också är till gagn för många mindre städer och en stor fördel för mindre landsortskommuner som inte ha resurser med att utveckla egna regler och anvisningar.

Idag ska ju ingen kommun behöva starta från början – när det finns så mycket samlad kunskap bland kolleger ute i provinsen.

I början träffades vi en dag – två gånger om året,  men sen något år tillbaka så möts vi endast en gång per kalenderår. Träffarna sker under 2 dagar i regel på vårkanten, strax före eller efter påsken. Vi förlägger gärna mötet till en central plats i Stockhom vilket innebär att de flesta medlemmarna med lätthet kan använda allmänna färdmedel.

Vårt Mål och Syfte

 

  • Att hjälpa varandra med att introducera hållbara riktlinjer/policys inom den egna kommunen, samt utveckla och hålla regler och anvisningar inom respektive ämnesområde aktuella.
  • Att utveckla medlemmarnas kunskap och kompetens inom väghållning olika skeden, (planering, myndighetsutövning och utförande).
  • Att gemensamt försöka påverka centrala myndigheter och organisationer i viktiga ärenden för mindre landsortskommuner såväl som större städer.