Anmälan till årsmöte och nätverksträff 9-10 april i Stockholm

av | feb 2, 2024 | Nyhet

Nätverksträffen riktar sig till dig som jobbar planering, projektering, utförande och tillsyn av olika arbeten och aktiviteter på det kommunala gatunätet, d.v.s chefer, trafik- och gatuingenjörer, projektörer, bygg- och arbetsmiljösamordnare, arbetsledare (anläggning och gatuunderhåll).

Kontrollera att era kollegor fått inbjudan. Om inte vidarebefordra detta dokument till dem.

Plats:  

Tekniska nämndhuset

Fleminggatan 4, Stockholm

Årsmötesdagarna

Vi startar i Tekniska nämndhuset 9/4 10.00 för registrering och kaffe och avslutar med kaffe 10/4 15.00. En preliminär agenda för årsmötesdagarna kommer skickas ut till medlemskommunerna. En slutlig agenda kommer att skickas ut när alla föredrag är slutligt spikade.

Under dagarna kommer att serveras fika, luncher bägge dagarna och middag på kvällen den 9/4. Lunch och fika kommer att serveras i anslutning till möteslokalen men platsen för middagen på kvällen är ännu ej fastslagen. Förtäringen under årsmötesdagarna bekostas av SAK men logi och resa får varje kommun ordna på egen hand.

Sista datum för anmälan: 2024-04-01

AGENDAN

EKONOMIREDOVISNING

VERKSAMHETSPLAN

UTKAST NY STADGAR