Ansökan till Yrkeshögskoleutbildning i Trafikteknik

Nu är ansökan öppen om utbildning i Trafikteknik. Sprid gärna denna information till era kolleger och andra som kan vara intresserade. Ansökan ställs till Consensus i Örebro (www.consensus.nu/utbildningar.332.html.).  Utbildningen är 2-årig och kommer i huvudsak utföras på distans med ett antal praktikperioder ute bland kommuner och företag.