Årsmöte 2017

av | mar 13, 2017 | Nyhet

ÅRSMÖTE/NÄTVERKSTRÄFF/KONFERENS 3-4 MAJ 2017

Nu har våren äntligen anlänt och vi håller på att planera för vårt kommande årsmöte och konferens som vi bestämde vid förra årsstämman skulle äga rum i början av maj 2017.
Det här året vill vi förlägga årsmötet och konferensen till Stockholm – närmare bestämt till World Trade Centre som ligger ett stenkast från Centralstationen.
Förutom att det är ett bra alternativ kommunikationsmässigt för de flesta kommunerna – så hoppas vi att det underlättar för de olika organisationerna som vi önska ska deltar (SKL, Arbetsmiljöverket, Trafikverket, Transportstyrelsen etc.) under de två dagarna.
Utöver diverse information (om nya regler etc.) som kommer förmedlas från ovanstående myndigheter – så föreslås att konferensen fokusera på följande huvudämnen – genom föredrag, grupparbeten och paneldiskussioner;
– Förläggning av fiber i stadsmiljö – d.v.s. bredbandsproblematiken
– Avgiftsuttag vid handläggning av tillstånd/dispenser, förseningsavgifter etc.
– Kommunens ansvar för enskilda vägar inom tätbebyggda områden
– Reklamskyltar på allmän platsmark
– Synpunkter på den förestående revideringen av den gemensamma Handboken
– Redovisning från arbetsgruppen som håller på med revidering av TA-planer
– Redovisning av vårt deltagande i projektet ”Oskyddade Trafikanter” (SBSV+Sthlm+Västerås)
Kanske arbetsgrupper ska bildas för några av dessa ämnen/teman.
Som ni ser så är det många ämnen som vi bör diskutera och försöka komma till lite gemensamma synsätt och ståndpunkter – utöver själva årsmötesförhandlingarna. Ett detaljerat schema kommer att skickas ut så småningom.
Vi ska också skicka ut ett förslag till styrelseledamöter (nya och omvalda representanter från alla våra län/länsdelar) – som Valberedningskommittén fick i uppdrag att ta fram.
Ni kan redan nu anmäla er till vårt årsmöte via denna länk (https://gatuforum.se/anmalan) som tar er till en speciell blankett på vår nya hemsida. Vi håller på att uppgradera hemsidan som kommer vara klar till mötet.

Leif Eriksson