Elmia 2019

av | mar 5, 2019 | Övrigt

Välkommen till På Väg – mötesplatsen för alla som arbetar med god och säker framkomlighet!

En ny standard för att kunna kravställa trafikanordningar för oskyddade trafikanter, speciellt cyklister, en ny handbok för linjemålning och inte minst en ny möjlighet att ta fram kortare barriärer för tätort. Det är några av de många nyheter som presenteras i Jönköping 13 – 14 mars under mässan På Väg – mässan som är GRATIS för alla som arbetar för bättre säkerhet på gator och vägar!

På Väg hade premiär 2017 och blev en succé direkt som mötesplats för alla som på olika sätt arbetar med säkerhet, vägledning och framkomlighet på våra gator och vägar – inne i staden och ute på de större vägnäten.
Mässan är en plattform för kunskapsutbyte där du enkelt och samlat tar del av alla nyheter från branschföreningar och myndigheter – allt från vägmarkeringar och broräcken till produkter och tjänster med anknytning till trafikanordningar som till exempel farthinder, bullerskydd, skyltar, kövarningssystem, personlig utrustning och fordonsutrustning. På Väg bjuder också på en rad kunskapsspäckade seminarier med trafiksäkerhet i fokus. Allt på samma plats – och bäst av allt: både mässan och alla seminarierna är gratis för dig som arbetar med trafikfrågor!

Krafttag mot cykelolyckor

Cykling har ökat mycket och samtidigt tyvärr också olyckorna. Som ett stort och unikt steg för att minska cykelrelaterade olyckor har SIS tagit fram en helt ny standard, specificerade egenskaper hos trafikanordningar, för oskyddade trafikanter – ett mycket efterlängtat dokument för att kunna kravställa vid upphandling. VTI:s presentation av ett projekt där statistik över alla tillbud och olyckor på vägarbetsplatser nu samlas i en nationell databas blir också bli ett viktigt underlag för beslutsfattande hos myndigheter och företag.

På Barriärtorget kan du se och informera dig om funktionen hos större skyddsanordningar. Här finns barriärer och TMA-skydd uppbyggda och arrangerade som de ser ut ute på våra vägar – ett utmärkt tillfälle att studera dem i närbild och ställa frågor till leverantörerna. På mässan visas också kortare barriärlängder och nya geometrier på längsgående skydd. Speciellt användbart i tätortsmiljö blir den nya testmetod som är på gång för skyddsanordningar i trånga trafikmiljöer, något som saknas i dag. Arbetet sker i samarbete med företag inom SBSV och kommuner inom SAK.

Mitt i utställningshallen hittar du Kunskapstorget, där myndigheter och utbildningsföretag informerar om bland annat regelverk och kompetenskrav. Ta del av nya regelverk och krav och diskutera viktiga trafikfrågor direkt med Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket och branschföreningar som arbetar för trafiksäkerhet!

Välkommen till mässan På Väg – för alla på väg!