Incident- och Olycksrapportering

av | mar 3, 2019 | Nyhet

Vi uppmanar alla medlemskommuner att hjälpa till med att rapportera incidenter och olyckor som inträffar vid gatuarbeten. Det gäller framför allt de som uppkommer när ni utför arbeten i egen regi – men även de fall som inträffar vid arbeten som utförs av de entreprenörer ni handlat upp i diverse bygg- och anläggningsprojekt.

Tyvärr så sammanställer inte trafikverket sådan statistik längre – utan nu måste vi tillsammans med entreprenörer och leverantörer hjälpas åt med att inrapportera detta till Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) – där Sonja Forward (sonja.forward@vti.se) leder ett projekt som skall sammanställa och presentera aktuell statistik för oss i framtiden.

Jag tror att ni alla förstår vikten av detta. Har vi inga data över incidenter och olycksfall i samband med gatu-arbeten – så kommer det blir svårt för oss att förebygga och komma med förslag till förbättringar. Ni vet ju också att olyckorna bland oskyddade trafikanter har ökat avsevärt de senaste åren – något vi måste försöka komma till rätta med.

Vi har redan lagt till en ny rubrik bland menyerna på hemsidan – ”Rapportering & Uppgifter”. Under den finner ni ett enkelt formulär som ni kan använda och sedan med ett klick skicka över uppgifterna till VTI.