Nya Föreskrifter från Transportstyrelsen (TSFS 2019:74)

av | sep 5, 2019 | Nyhet

För er information:

Med hänvisning till Lars Hammars föredrag vid vårt senaste årsmöte om kommande förändringar av Vägverkets gamla föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (VVFS207:305)  – så har den nu ersatts av den nya föreskriften TSFS 2019:74 som trädde i kraft den 1 augusti. Det är omöjligt att försöka redovisa alla förändringar som tillkommit – men ni kanske kommer ihåg några av dem som Lars Hammar betonade under sitt föredrag, bl.a. om vägmärken som får installeras på fordon i rörelse respektive på stillastående fordon (typ vägmärkesvagnar) som numera är att betrakta som en vanlig markbunden vägmärkesbärare.

Ni kan ladda ner dessa föreskrifter som ett PDF-dokument från Transportsstyrelsens hemsida direkt. Se https://transportstyrelsen.se/sv/Regler/sok-ts-foreskrifter/?RuleNumber=2019:74&rulePrefix=TSFS  eller från Svensk Trafikföreskriftsamling (STFS) Se https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/defaultstfs.asp

I detta sammanhang så vill vi också påminna om att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kontinuerligt bevakar och publicerar nyheter och ändringar i Trafiklagstiftningen. Se deras hemsida under fliken Tillväxt och Samhällsbyggnadsavdelningen. Vi skall försöka lägga upp denna länken till SKL från vår egen hemsida.