PÅGÅENDE ARBETEN

Revidering av TA-planer

Arbetet med att revidera och komplettera vår samling av TA-planer pågår fortfarande och det har tagit längre tid än förväntat.

Det beror till stor del att de som frivilligt hjälpt till med arbetet har haft stora arbetsanhopningar och/eller fått stanna upp i arbetet

p.g.a.  flytt till nya kommuner eller att man övergått till en privat arbetsgivare.

För närvarande håller man på att rita upp TA-planerna i Cad-format vilket också inkluderar 3D vyer. Det arbetet utförs av personal

från Vänersborgs kommun vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter. Vi hoppas att vi kan presentera detta arbete till hösten.

Men vi behöver mer input från er ute i kommunerna. Vad saknar ni, vad behöver vi förändra?

Hör av er till fredrik.stengavel@uddevalla.se som leder arbetet i en arbetsgrupp (0721 – 418 748)

Test av korta barriärlängder

Nu skall vi snart börja testa barriärer för anpassning till förhållanden i tätorter och städer – så vi kan få fram data som beskriver hur dessa uppför sig vid låga hastigheter, korta sammankopplade längder och små kollisionsvinklar.

Testerna skall utföras på Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTA) i Linköping tillsammans med vår systerorganisation SBSV som tagit fram en metodbeskrivning för att utföra dessa specifika provningar.

Med resultatet från dessa tester, (och efter ev. justeringar av provningsmetodiken)  – så skall vi tillsammans i en arbetsgrupp utveckla en kravspecifikation som våra medlemskommuner kan acceptera.

Projektet presenterades vid ”På Väg” mässan på Elmia häromdagen – då även ett antal kommuner officiellt signerade en avsiktsförklaring. Se den informationen i fliken Föreläsningar som ni hittar under rubriken Dokument på framsidan.  

Jonas Malmryd från Göteborgs Trafikkontor är initiativtagare till detta projekt och är naturligtvis vår representant i detta arbete. Ni kan kontakta honom på följande adress; jonas.malmryd@trafikkontoret.goteborg.se