PRISAD PROJEKTERINGSINGENJÖR I MARKARYDS KOMMUN

av | feb 23, 2017 | Nyhet

Markaryds kommuns projekteringsingenjör, Höskuldur Kröyer fick den 8 april en utmärkelse ifrån IATSS (International Association of Traffic and Safety Science) för ett forskningspaper angående hastighetens roll för trafiksäkerheten.
IATSS startades år 1974 och i år var det första gången sedan 2005 som någon utanför Japan fick den här utmärkelsen.
Höskuldurs forskning anses vara ett betydande bidrag till förverkligande av ett perfekt trafiksamhälle då den undersöker hur bland annat hastigheten påverkar skador som drabbar en fotgängare som blir påkörd av ett fordon.
IATSS inspiration är de problem som uppstår med effektiva transporter, såsom risken för trafikolyckor bl a: mänskliga-, mekaniska- och miljömässiga faktorer.  För att minska antalet trafikolyckor inom området krävs en bred kunskap ifrån många akademiska områden därför arbetar IATSS med att ge ett forum för forskare och andra specialister att öppet diskutera och bedriva forskning om de nuvarande och framtida tillstånd för transport i mobila samhällen.