Rapport från Årsmötet & Konferensen 6-7 feb 2019

av | mar 3, 2019 | Nyhet

Mötet och den efterföljande konferensdagen samlade mer än 75 personer från nästan ett 40-tal kommuner. Följande nya kommuner har anslutet sig till vårt nätverk – nämligen Lysekil, Orsa, Norrtälje, Nässjö och Ludvika.

Minnesanteckningar från årsmötesförhandlingarna kommer så småningom att presenteras under  Mötesprotokoll.

Följande ämnen avhandlades under konferensen ; Flytt av Fordon, Transportstyrelsens revideringar av föreskrifter, Väghållningens Juridik och Gatuarbeten i Tätort.

De flesta föredragen finns sparade under Föreläsningar i rullmeny ”Dokument” på första sidan.

Regeringen framförde genom civilministern Ardalan Shekarabi ett stort tack till oss alla medlems-kommuner som försöker hjälpa varandra med att förbättra säkerheten vid arbeten på våra gator och torg. Se videon som är uppladdad på framsidan av hemsidan.

Under dessa dagar fick vi också möjlighet att avlägga ett första besök på Trafikutskottet i Riksdagen där vi redogjorde för vår verksamhet och visioner. Vi får återkomma efter att vi sammanställt ett underlag där vi kan redovisar och ge förslag till förbättringar med ansvar, villkor, befogenheter och påverkansmöjligheter som kommunal väghållningsmyndighet.

Enligt deltagarna skall vi försöka förlägga nästa årsmöte 2020 till v 11 eller 12 i Stockholm.