Revidering av TA-planer

av | mar 13, 2017 | Nyhet

Arbetet med att revidera och komplettera vår samling av TA-planer pågår och vi har förhoppning om att kunna redovisa lite av detta vid vårt årsmöte i maj.

Hör av er till fredrik.stengafvel@ mölndal.se som leder arbetet i en arbetsgrupp (031-315 15 37), om ni har några synpunkter som ni vill lägga fram.

Övriga medlemmar i gruppen är fia.wadman@ habo.se, björn.adlerberth@ ullricehamn.se, carina.svensson@ boras.se, gustaf.nilvall@ ale.se, linnéa.edenvärn@ vaxjo.se, ulf.hugosson@ jonkoping.se