SAK:s årsmötesdagar 2023, 7-8 mars i Jönköping

av | mar 29, 2023 | Nyhet

På SAK:s årsmötesdagar deltog sextiosex personer från medlemskommunerna. Första dagen inleddes med sedvanliga årsmötesförhandlingar och därefter fortsatte dagen med presentationer, bland annat av SAK:s omarbetade hemsida. Efter detta gavs möjlighet att besöka intilliggande mässan ”På väg” vilket var uppskattat. Dagen avslutades med en trivsam gemensam middag på Quality Hotel Match. Större delen av dag två ägnades åt föreläsningar där föredragshållarna kom från Trafikverket, Consensus, VTI och Föreningen Sambruk. En mycket uppskattad inspirationsföreläsning hölls också av Jesper Berlin från My Speaker. Dag två avslutades med att två nya arbetsgrupper utsågs, en för APV-handboken och en för samverkan med TRV för förbättrad säkerhet vid arbete på väg. SAK:s ordförande Per-Olof Löfberg sammanfattade därefter de två årsmötesdagarna och tackade alla deltagare för två givande och intressanta dagar. Årsmötesprotokoll, minnesanteckningar från årsmötesdagarna och presentationer från föreläsarna finns under medlemsportalen på SAK:s hemsida.