SAK:S ÅRSMÖTESDAGAR 2024, 9-10 APRIL I STOCKHOLM

av | maj 5, 2024 | Nyhet

På SAK:s årsmötesdagar deltog femtioåtta personer från medlemskommunerna. Första dagen inleddes med sedvanliga årsmötesförhandlingar och fortsatte därefter med presentationer. Först presenterades SAK:s hemsida och ett koncept till APV-film på hemsidan. Därefter informerade Consensus om sin YH-utbildning för trafiktekniker och SBSV höll ett föredrag om trafikvakternas utsatta arbetsmiljö. Dagen avslutades med en trivsam gemensam middag på hotell Amaranten. Större delen av dag två ägnades åt föreläsningar där föredragshållarna kom från VTI, Arbetsmiljöverket, Trafikverket och Stockholms stad. De ämnen som presenterads var cyklister i byggskedet, ny AFS för bygg och anläggningsarbeten, plan för förbättrad säkerhet vid arbete på väg och Stockholms stads arbete med drönare. Dagen avslutades med diskussion om aktuella frågor och en viktig fråga var hur Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter skulle påverka medlemskommunerna. En arbetsgrupp utsågs för att arbeta vidare med frågan. SAK:s ordförande sammanfattade därefter de två årsmötesdagarna och tackade alla deltagare för två givande och intressanta dagar. Årsmötesprotokoll, minnesanteckningar från årsmötesdagarna och presentationerna från föreläsarna finns under medlemsportalen på SAK:s hemsida.