Test av barriärer som anpassas till kommunala förhållanden

av | mar 3, 2019 | Nyhet

Krocktester kommer snart att utföras på Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) för att reda ut hur barriärer uppför sig när dom appliceras till våra trånga miljöer. Det innebär påkörning vid korta barriärlängder, i små kollisionsvinklar och under låga hastigheter.

Det är inte svårt att förstå att resultatet från sådana förhållanden kommer att avvika väsentligt från de ordinarie krocktesterna som genomförs enligt  EU-normer, vid höga hastigheter (90-100-110 km/t), långa sammankopplade barriärlängder (60 – 120 m), och stora kollisionsvinklar (5-15 grader).

De nya testerna kommer att utföras efter en metodbeskrivning som vår systerorganisation SBSV har utarbetat. Efter eventuella justeringar av testförfarandet och kompletterande provningar – så är det meningen att utifrån erhållna resultat sammanställa en kravspecifikation som våra medlemskommuner kan acceptera.

Testerna kommer bl.a. att finansieras av vår förening SAK och vår systerorganisation SBSV. Utöver det har också ett antal enskilda kommuner velat stödja och medfinansiera detta projekt. Det är framför allt initiativtagaren Göteborgs Trafikkontor, samt Stockholm, Malmö och Linköping – än så länge  !

Vår representant är Jonas Malmryd  från Göteborgs stad (jonas.malmryd@trafikkontoret.goteborg.se). SBSV företräds av Göran Fredriksson (gf@sbsv.se)

Projektet kommer att presenteras i detalj under mässan ”På Väg” i Jönköping den 13-14 mars. Se program över föredrag och presentationer på Elmia’s hemsida.

Innan dess finns det också möjlighet för kommunerna att lämna en avsiktsförklaring – och på så sätt ge en tydlig signal till branschen att man måste börja testa sina produkter – även för våra förhållanden och inte bara prioritera trafikverkets krav. Se formuläret i följande länk: