Test av barriärer som kan anpassas till förhållanden i tätorter

av | sep 7, 2019 | Nyhet

Som många av er vet så har vi startat ett projekt för att testa en metodbeskrivning som skall ligga till grund för standardiserade förfarande vid framtida tester av barriärer som är anpassade för kommunala gatunät. Målet är att vi skall kunna ställa minimikrav på hur barriärer uppför sig vid korta sammanlänkande längder, låga hastigheter och vid snäva kollisionsvinklar. Projektet finansieras av SAK, SBSV och ytterligare 6 städer (Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping, Västerås och Örebro). Projektet formaliserades i våras vid en ceremoni (avsiktsförklaringar) vid Väg-mässan på Elmia.

Ett uppstartsmöte hölls i Rosersberg för några veckor sedan. Synpunkter på minimikrav och andra förbehåll som bör gälla för olika testparametrar presenterades och diskuterades, och vissa kompletteringar föreslogs i den metodbeskrivningen som ligger till grund vid framtida tester. Sammansättningen av styr- och projektgrupper föreslogs och budgeten reviderades. Mötet ansåg också att det behövdes en grundlig planering som kan tillåta eventuella justeringar av metodbeskrivningen och ge mer tid åt diverse praktiska förberedelse. Tidsplanen justerades således, vilket innebär att de initiala testerna vid VTI inte kommer utföras förrän till våren.

Ni hitta mötesprotokollet/minnesanteckningar i dessa länkar:  https://www.dropbox.com/s/4oaz4bfpcg1u29m/Anteckningar%20startm%C3%B6te%20projekt%20korta%20barri%C3%A4rl%C3%A4ngder%202019-08-22.docx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/hg7r8094uu3px1j/Anteckningar%20projektm%C3%B6te%20projekt%20korta%20barri%C3%A4rl%C3%A4ngder%202019-09-26.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/vht8jqznit9h57w/Styrgruppsm%C3%B6te%20korta%20barri%C3%A4rer%20191003%20m%C3%B6tesnoteringar.docx?dl=0