VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2017 - 2018

KOMMER ATT PRESENTERAS INNAN ÅRSMÖTET DEN 3 – 4 MAJ

Valberedningens förslag till Ledamöter i styrelsen för SAK 2016/17 (ord. ledamot + suppleant+ verkställande utskott + ett antal arbetsutskott)

Gränsdragningarna mellan olika länsdelar (områden) får gemensamt avgöras av de ledamöter som berörs.

Det har tyvärr inte varit möjligt att slutföra hela nomineringen (namn som grönmarkerats har accepterat, övriga är osäkra). Det har bl.a. varit svårt att få personer att ställa upp som suppleanter/ersättare. Därför föreslås med årsmötets godkännande – att valberedningen får fortsätta arbetet under det kommande året med att föreslå delegater och lägga fram dessa för den nya styrelsens godkännande.

Skåne
Pär Larsson  –   Staffanstorp
Lena Meijer  –  Eslöv

Halland
Lennart Derle   – Varberg
(Annica Pålsson)  –  (Laholm)

Blekinge
Johan Lindh  – Karlskrona
(Ann Thomasson)  –   (Karlshamn)

Kalmar
Maria Åkerö   –   Vimmerby
(Thomas Strömberg)  –   Emmaboda

Kronoberg
Ola Rosenqvist   –   Ljungby
Jessica Ekstrand  –  Lessebo

Jönköping (Östra)
Fia Wadman  –  Habo
(Hans Göransson)    Vaggeryd

Jönköping (Västra)
Ulf Hugosson –   Jönköping
Pär-Olof Högstedt  – Vetlanda

Gtbg Kranskommuner (inkl. Bohuslän)
Fredrik Stengafvel  –  Mölndal
Maria Sandberg  –  Kungälv

Borås med omnejd (Bollebygd?)
Kai Hermansson  –   Borås
Jenny Forsberg –  Bollebygd

Västra Götaland (Nordväst) inkl. Dalsland
Marianne Blom –  Vänersborg

Västra Götaland (Nordöst)
Magnus Andersson  –  Falköping
(Christina Sjökvist)  –  (Skara)

Östergötland
Mats Rydell  –   Mjölby
Alexander Nilsson  –  Linköping

Sörmland
Mohammed Rashid  –  Eskilstuna

Örebro & Västmanland
Krister Sikström   –  Västerås
Joakim Eriksson  –  Bergslagens Kommunalteknik

Värmland
Emma Rönnbäck  –  Karlstad

Stockholm
Collin Leach  –   Stockholm stad
Martha Aldacor –  Sundbyberg

Valberedningens förslag till Ledare i Permanenta Arbetsutskott för SAK

Revidering avTrafikanordningsplaner:        

Fredrik Stengavfel   –   Mölndal

Revidering av Regler & Anvisningar för APV

”Handboken”: 

Ulf Hugosson – Jönköping

Nyttjande av Offentlig Plats: 

Magnus Andersson – Falköping

” Upplåtelse av Allmän Platsmark”
Grävanvisningar: 

Fia Wadman –  Habo

Utbildning av Trafikingenjörer:

Håkan Blaxmo – Örebro