Valberedningens förslag till Ledamöter i styrelsen för SAK 2017/18

av | apr 29, 2017 | Nyhet

Gränsdragningarna mellan olika länsdelar (områden) får gemensamt avgöras av de ledamöter som berörs.

Det har tyvärr inte varit möjligt att slutföra hela nomineringen. Det har varit svårt att få personer att ställa upp som suppleanter/ersättare. Därför föreslås med årsmötets godkännande – att valberedningen får fortsätta arbetet under det kommande året med att föreslå suppleanter och lägga fram dessa för Styrelsen/Verkställande Utskottets godkännande.

 

 [wpfd_single_file id=”661″]