Yrkehögskoleutbildningen i Trafikteknik

av | jan 28, 2018 | Nyhet

FANTASTISKT !

Kan Ni tänka Er att Yrkeshögskolenämnden biföll vår ansökan om att starta en 2-årig distansutbildning i Trafikteknik tillsammans med utbildningsföretaget Consensus.

Så nu gäller det att vi samla oss och planera för en start till höstterminen.

En översiktlig presentation över utbildningen samt en detaljerad utbildningsplan hitta ni under rubriken ”Föreläsningar

Kolla gärna dessa dokument och ge oss idéer till förbättringar och kompletteringar.

Vi behöver förslag på personer som är villiga att vara med i olika arbetsgrupper som skall utveckla kursinnehållet.

Dessutom behöver vi fler förslag på personer som kan hjälpa till med själva undervisningen.