Yrkeshögskoleutbildning i Trafikteknik

av | sep 5, 2020 | Nyhet

Ladda hem dokument

2:a omgångens studenter (2019-2021)

För några veckor sedan startade en ny omgång elever sin utbildning i Trafikteknik. Vid introduktionen i Örebro samlades nästan ett 40-tal elever som förhoppningsvis fullföljer den 2-åriga distansutbildningen. Det första avsnittet för den här årskullen är en 10 veckors kurs i ämnet Samhällsplanering som efterföljs av en lika lång period i ämnet Juridik och Myndighetsutövning. I början av nästa år skall eleverna ut på sin första praktikperiod. Emellertid har många elever sina hemorter runt omkring i Bergslagen – så vi mottager tacksamt erbjudande från kommunerna i denna regionen som har intresse och möjlighet ta emot praktikanter under en 6-veckors period.

1:a omgången studenter (2018-2020)

Den första kullen av studenter som numera består av ett 20-tal elever började sin 3:e termin den 19 augusti med avsnittet ”Arbete på Väg”  som varar i 10 veckor. Den andra veckan i detta ämne förlades till Rosersberg. Där gick man igenom en teoretisk utbildning i utmärkning av vägarbetsplatser som inkluderade framtagning av TA-planer, och som varvas med praktiska övningar i fält hur man etablerar en säker arbetsplats i verkligheten. Grundläggande under dessa dagar var genomgång av föreskrifter från Väg- och Trafikförordningen, och Arbetsmiljöregler, samt tillämpningen av de 3 V:na (Varna-Vägleda-Värna),