NYHETSARKIVET

PROJEKT FÖR FRAMTAGANDE AV BARRIÄRER SOM KAN ANPASSAS TILL FÖRHÅLLANDEN I TÄTORTER
PROJEKT FÖR FRAMTAGANDE AV BARRIÄRER SOM KAN ANPASSAS TILL FÖRHÅLLANDEN I TÄTORTER

PROJEKT FÖR FRAMTAGANDE AV BARRIÄRER SOM KAN ANPASSAS TILL FÖRHÅLLANDEN I TÄTORTER

Hösten 2019 startades ett projekt för att ta testa en metodbeskrivning som skulle ligga till grund för standardiserande förfarande vid framtida tester av barriärer som är anpassade för kommunala gatunät. Målet är att vi ska kunna ställa minimikrav  på hur barriärer...

Nya Föreskrifter från Transportstyrelsen (TSFS 2019:74)
Nya Föreskrifter från Transportstyrelsen (TSFS 2019:74)

Nya Föreskrifter från Transportstyrelsen (TSFS 2019:74)

För er information: Med hänvisning till Lars Hammars föredrag vid vårt senaste årsmöte om kommande förändringar av Vägverkets gamla föreskrifter om vägmärken och andra anordningar (VVFS207:305)  - så har den nu ersatts av den nya föreskriften TSFS 2019:74 som...